Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgaver

Bosetning

Skipshelleren

Vi skal til Skipshelleren i Vaksdal i Hordaland. Det er en imponerende stor heller. Her kunne det bo mange mennesker. Her hadde de det tÝrt og godt.

under gravingen i 1931