Planter til mat og medisin
Vilt og fisk
Utstyr til fangst og fiske
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Vilt og fisk

De første menneskene kom til landet vårt fordi de fulgte etter reinen, og reinen følgte etter isen nordover etter hvert som den smeltet. Det har alltid vært mye rein her nord, og dette var viktig mat for folkene i steinalderen.

Men det er også funnet bein av mange andre dyreslag, som hjort, villsvin, fjordsel, bjørn, elg, oter, mår og røyskatt, gaupe, bever, hare, ekorn, ulv og rev (link til Skipshelleren.). Av alle disse dyrene fikk de kjøtt, men også pels og skinn til å holde varmen i kalde vinternetter.

Mange fuglearter var å finne på Vestlandet etter at isen forsvant. Geirfuglen er nå utdødd, men det var mye av dem før. I tillegg til å spise kjøttet, var eggsanking viktig.

Fra sjøen hentet folk sel og fisk. Til tider kunne en hval strande eller sette seg fast i en vik. Hummer og krabbe må ha vært etterspurte den gangen også. Skjell og havsnegler er god mat.