Planter til mat og medisin
Vilt og fisk
Utstyr til fangst og fiske
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Utstyr til fangst og fiske

Kan man fange fisk med bare hendene? Vanligvis ikke. Folk måtte ha noe å fange både fisk og dyr med.

Fiske gikk trolig for seg med snøre av tarmer med en fiskekrok i enden. De hadde nok også ruser til fisking. De hadde også fine spyd som kunne brukes som harpun.

Pil og bue var de vanligste redskapene brukt i jakt. En pil er effektiv på kort avstand. Men vi kan også tenke oss at de brukte gift på pilspissene for å gjøre dem mer effektive. Det er vanlig blant folk som jakter med pil og bue i dag. Hvilken gift de kunne ha brukt i steinalderen, vet vi ikke.

Dyregraver finner vi på fjellet. En dyregrav er en vid og dyp grop som dyrene skulle falle ned i. Da var det satt opp steingjerder som skulle lede dyrene fram til gropen. I bunnen var det satt opp spisse staurer for å drepe dyret.

Feller og snarer ble trolig også brukt, men de var laget av slikt materiale som nå er råtnet bort.