Planter til mat og medisin
Vilt og fisk
Utstyr til fangst og fiske
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Hva spiste de?

Folk bodde langs kysten. Derfor var det naturlig at de tok i bruk fisken i havet. De samme artene som finnes i dag, fantes også i eldre steinalder. Det var både laks, torsk, sei og så videre.

De fanget sel og kanskje en og annen hval. Vi finner i alle fall spor etter slike havpattedyr på boplasser.

Ellers er havet rikt på skjell og snegler som smaker svært godt og som er lette å få tak i.

På land streifet hjorten i lavlandet, og på høyfjellet kunne de jakte på reinsdyra. I tillegg fantes det mindre vilt som rype, hare, røyskatt og oter. Fugleegg var en viktig del av folks næring.


De kokte maten sin i groper i bakken. Disse fylte de først med glovarme steiner. Så la de maten nedi, og dekte så til med flere steiner. På toppen la de et lag jord slik at varmen skulle holde seg nede i gropa. Det tok nok litt tid, men tror du ikke de hadde tid å vente?