Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Likhet og klokskap

Det er som oftest liten forskjell på rike og fattige i samfunn som lever av jakt, fangst og fiske.

Ofte er det slik at en gruppe blir ledet av den beste krigeren, den eldste personen i gruppa eller kanskje av den personen som har vist seg klokest av dem.

Det med klokskap er viktig når man er avhengig av at alle i gruppa gjør sitt beste for at man skal overleve!