Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Hvorfor kom folk til Norge ?

Hvorfor kom det folk til Norge? En forklaring kan være at menneskene på den tiden hadde vært svært avhengige av reinsdyr. Reinsdyrene levde, og lever fremdeles i nærheten av isbreer, på høyfjellet eller i andre kalde strøk. Da istiden var over og isen smeltet og breene trakk seg nordover, drog reinsdyrene og folkene etter. Vi tror at folkene kom over Nordsjølandet eller til fots fra Østlandet langs den isfrie kyststripen.