Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Tsunami - den store bølgen

Her kan du lese mer om tsunamier!

En historie fra eldre steinalder:
Tenk deg hvordan det ville være om en naturkatastrofe skulle komme til å ramme deg eller dine! Tenk deg at alt du eier og har, forsvinner i en eneste bølge. Tenk å være avhengig av å fiske, og at alt fiskeutstyret ditt forsvinner i havet. Av huset ditt står det ikke igjen annet enn et svakt avtrykk som viser omrisset av veggene! Det var akkurat det som skjedde en gang i eldre steinalder, omtrent 6000 år før Kristus.

Hvilken dag det var vet vi ikke, men vi vet at det var om høsten. Kanskje det var en varm dag.

Noen krusninger etter en kano bryter den ensformige havflaten.

Så forsvinner havet! Det trekker seg bare lenger og lenger vekk! Folk står på stranden og ser forvirret ut over den steinete sjøbunnen der det spreller en og annen fisk mellom tang og tare. Etter å ha tenkt seg om våger de seg utpå. Andre følger etter, og prøver å få fotfeste mellom tang og tare.

Nå skjer ting raskt. En kjempestor flodbølge kommer langs havbunnen. Når bølgen kommer inn på grunnere vann, slår den innover den tørrlagte havbunnen og tar med seg dem som står der. Ikke bare havbunnen blir oversvømmet, men bølgen slår oppover land og flerrer opp telt og hus. Den vasker vekk alt som finst der. Store solide trær knekker, sand og grus blir skylt langt opp på land.

Det må ha vært en skrekkens dag som satt spikret i hukommelsen til dem som opplevde det resten av livetderes.

Hva var det som skjedde? Det som skjedde på Vestlandskysten blir kalt en tsunami. Det er en undersjøisk flodbølge. Årsaken til at akkurat denne tsunamien skyllet innover landet, finner vi langt ute i Norskehavet. På fiskebanken Storegga gikk det et gigantisk undersjøisk ras. Raset presset vannet nedover. Det gjorde at havet ble borte. Men havet ble ikke helt borte, det samlet seg i en stor undersjøisk flodbølge som så rullet raskt mot land og oversvømte boplassene.

Det forekommer tsunamier i våre dagar også. Men ikke ofte her hos oss. På øyer i Stillehavet som har mange vulkaner, kan de være svært plaget av tsunamier. Vulkanene gjør at det stadig går skred som setter i gang flodbølger.

Kan en slik flodbølge komme overraskende på oss igjen? Ja, faren er der alltid. Det er 6000 år siden det sist skjedde, og det kan gå 6000 år til…….eller ikke!