Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Båten

I steinalder hadde de båter av tre eller skinn. Noen av båtene var laget av uthulete trestammer. Noen hadde et skjelett av tre og et trekk med skinn utenpå. Andre igjen var stokker som var sammenbunnet som så ut som en flåte. Alle disse båtene ble rodde med årer.

Båten har alltid vært viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskelig eller umulig å komme til om du skal gå. Med en båt sparer du mye tid og kan nå fram til plasser som ellers ikke var mulige å komme til.