Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Hunden

Vet du hvem som kalles menneskets beste venn? Ja, selvsagt er det hunden. Og det har den vært lenge.

Hunden er det dyret som menneskene først temmet. Forfedrene til hunden var ville ulver som ble temmet av folkene som bodde i Midt-Østen. Vi har funnet spor etter hund tilbake til nærmere 12000 år før Kristus. Trolig har hunden vært tam lengre enn det også. Noen tror at mennesket har holdt hund så lenge som 20000 år før Kristus.

Leika Rottweiler

Hundene i eldre steinalder var store, kraftige jakthunder. I Danmark er det funnet hundegraver på samme plassen som mennesker er gravlagte på denne tiden.

I yngre steinalder finner vi en mindre type spisshund som var en typisk gjeterhund. Det var jo og på denne tiden at man startet med husdyrhold. Da trengte de en hund som kunne vokte over husdyrene sine.

De fleste sporene arkeologene finner av hund stammer fra jernalder. Da fantes det mange ulike typer hunder. Det fantes en stor kamphund som krigerne brukte, høge slanke myndehunder som ble brukt til jakt, og så fantes det og noen små skjødehunder som vi finner særlig i vikingtida.

Mynde Buhund