Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Flint

I eldre steinalder var flint mest vanlig i bruk. Redskaper laget av flint blir svært skarpe. Flint er også sterke slik at redskaper av flint kan brukast flere ganger.

Flint finnes ikke naturlig i Norge, men det er fortsatt mulig å finne strandflint. Strandflinten har en litt underlig historie: Under istiden var hele den nordlige halvkulen dekket av is, også Danmark. Mot slutten av istiden trakk isen seg tilbake, nordover mot vårt land. Isen trakk seg tilbake over Danmark, og store og små klumper med flint frøs fast under isen. Da isen nådde våre strender ble den brutt opp i biter, og steinene på undersiden ramlet av og ble liggende igjen.

Folket i eldre steinalder benyttet seg av strandflinten. Selv om det fremdeles er igjen noe strandflint, er det ikke mye sammenliknet med det som engang var. Ta deg en tur ned på stranda og se selv. Der ligger det helt sikkert igjen mange biter. Finner du dem?