Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Kalsedon

I Hornindal i Nordfjord finnes det et brudd med melkehvit gjennomsiktig kalsedon. På boplasser både i nærheten og et stykke borte er det funnet gjenstander som kan se ut som de er laget av stein fra dette bruddet. Bruddet er ennå ikke undersøkt av arkeologer.