Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Hespriholmen

Hespriholmen er en holme ute i havet, nord for Espevær i Bømlo kommune. Her ligger fremdeles restene etter et stor grønnsteinsbrudd som var brukt av steinalderfolket så langt tilbake som omkring 7300 før Kristus. Bruddet ble brukt i rundt 5500 år, helt fram til omtrent 1800 år før Kristus. Steinalderfolket drog ut dit i små båter og kanoer. Mengdene som er tatt ut er store. Mange tusen økser ble laget av stein fra Hespriholmen.