Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Diabas

Diabas er en mørk grønn bergart som ble brukt til økser i steinalderen, fra omkring 7000 år før Kristus. De sluttet å bruke diabas omtrent 2500 år før Kristus. Diabas finnes langs hele Vestlandskysten fra Sunnmøre til grensen mot Rogaland og innover langs fjordene.