Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Økser

I begynnelsen av steinalderen finner vi to typer økser som blir kalt skive- og kjerneøkser. De ble laget av flint.

Senere finner vi huggete og slipte økser. Disse ble laget av store steinblokker som først ble grovhugget. Så ble de hugget med litt finere slag slik at de fikk den endelige formen. Til slutt slipte folk øksene.