Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Knivar

Kniver ble laget av flint, men også av andre råstoff. Gode kniver var viktig for dem som var avhengig av maten naturen bød på. Vi er jo litt avhengig av kniver nå også, er vi ikke?

knivar av flint