Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Køller

Arkeologer finner innimellom noen helt spesielle økser eller klubber! De kan være korsformet, runde eller formet som stjerner. Det ligger mye arbeid bak en slik kølle eller klubbe. Svært mange av dem er dekorerte med fine mønster.

Slike køller kan ha vært brukt som vektlodd på gravestokker. Gravestokker ble brukt til å grave frem røtter og knoller med. Noen mener også at køllene har vært et tegn som har vist for andre mennesker at her var det en mann eller kvinne som må ha vært litt bedre enn de andre.