Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Fiske og fangstutstyr

Andre fiskeredskaper som vi vet at de brukte var fiskegarn og fiskefeller, fiskeruser og fiskesnøre. Til dette brukte de einerkvister, tvunnet bark, siv og strå, tarmer og skinn.