Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Våpen i eldre steinalder

I eldre steinalder trengte de ikke spesielle våpen til krig eller kamp mellom mennesker. Men de trengte våpen eller redskap til jakt og fangst.

Innimellom kunne det vel hende de ikke var helt enig med naboen. Eller kanskje kom der fremmendfolk som ikke hadde godt i sinne. Da kunne nok øksa, spydet eller pilene være gode å ha.

Andre steder i Europa er det funnet skjelett fra eldre steinalder som har store skader som andre menneske må ha gitt dem. Enkelte har dødd av skadene mens andre har levd videre med dem. Slike funn har vi ennå ikke fra Vestlandet.