Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Annet utstyr

Redskaper av stein fra eldre steinalder er bevart og dem vet vi mye om . Vi vet lite om annet utstyr fra denne perioden. Trolig har de hatt mange ulike saker, men de var laget av slikt materiale som råtner og blir helt borte etter kort tid.