Graver
Funn av skjelett
Oppgaver

Gravskikk.

Litt om funn av skjelett

Noen graver vet vi om her fra Vestlandet. På Bleivik ved Haugesund, i Grønehelleren i Solund og i Skipshelleren utenfor Bergen er det funnet rester etter skjelett fra denne tiden. Alle disse er litt problematiske fordi vi vet så lite om forholdene rundt funnene.

Grønehelleren

I Søgne, ved Kristiansand på Sørlandet, ble det best bevarte skjelettet fra eldre steinalder i landet funnet for noen år siden. Det er også funnet en hodeskalle i Skipshelleren på Dale i nærheten av Bergen.