Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Litt om gårdshusene

Selve gårdshuset fra jernalder kaller arkeologene for langhus. Det er fordi noen av disse husene var opptil 50 meter lange.

I noen av langhusene var det laget til plass både for dyr og mennesker, men ikke i samme rommet. Dyrene bodde i den ene delen og menneskene i den andre.

Midt i rommet i den delen der folkene bodde, var en ildsted. Der laget de mat, men ilden gav også lys og varme. I taket var en åpning der røyken kunne slippe ut. De brukte ikke skorstein på den tiden.

I den delen av huset der dyra bodde, finner arkeologene egne båser langs veggene til hvert dyr akkurat slik som i moderne fjøs. Det var ikke ildsted inne hos dyra.