Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Om andre hus

I tillegg til langhuset, hadde de også andre mindre hus på tunet. Disse ble brukt som for eksempel smie og uthus. Ellers finnes det også små hus ved sjøen, hus i fjellet og bosetning i hellerer både ved sjøen og i fjellet fra denne tiden.