Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Stølshus

Om våren og sommeren tok de kyrne med seg til fjells for å beite akkurat slik som de gjør det i dag mange steder. Da ble folkene med til fjells. I begynnelsen var det vanlig å bruke en heller til å bo i. Seinere bygde de egne stølshus.

I fjellene på Vestlandet finnes det mange ruiner etter disse husene. De er ofte formet som en hestesko. Denne ruinen ligger høyt oppe i fjellet inne i Jostedalsbreen Nasjonalpark i Indre Sogn. Vi vet ikke sikkert når den er fra.