Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Hellerer

Det finnes spor etter jernaldermenneskene i hellerer. Opp gjennom hele forhistorien har folk valgt å slå seg ned under klippeframspring som har gitt ly mot vind og vær.

Arkeologene finner hellerer på fjellet og ved kysten. I fjellet ble de brukt av folk som hadde kyrne ute på sommerbeite. Ved sjøen ble de brukt av folk som skulle friste fiskelykken.

De hadde senger inne i hellerene. Vi tror de sette opp lette vegger som ly mot vinden fra åpningen.