Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Steinslandssåto i Ølen

På fjellet Steinslandssåto i Ølen i Hordaland ligger en bygdeborg.

Den er ikke lett tilgjengelig for folk, og det var kanskje også meningen! På tre sider er det bratte stup, bare på den ene siden er det mulig å komme seg noenlunde lett opp. Derfor var det nødvedig for folk å bygge en mur for å gjøre denne tilkomsten vanskeligere. Nå er muren rast sammen, men fremdeles kan den sees som en lang steinhaug.

Innenfor muren ligger en røys med stein. Han som undersøkte røysa, tror dette kan ha vært stein som er samlet for å ha som kastestein, dersom fiender skulle prøve å ta seg opp i borgen.

På toppen av knausen er det to flate parti. Her ligger det ruiner etter seks hus. Det tyder på at det kunne være mange mennesker her på samme tid.

Her er også et oppkome med vann, så de kunne bo her en god stund!.