Hva spiste de?
Kokegrop eller åpen ild?
Lange tradisjoner
Graving, raking, salting, tørking, røyking
Oppgaver

Hva levde de av?

Hva spiste de?

Korn og jordbruksprodukter hadde nå lenge vært kjent, og var en viktig del av menyen. Men flere deler av Vestlandet er ikke så godt egnet for jordbruk. Likevel levde folk gode liv her. Det gjør at arkeologene mener at fiske, jakt, fangst og sanking har vært minst like viktig som dyrking og husdyrhold her på Vestlandet.

Det de fanget, samlet og fisket var etterspurt både i Norge og i andre land, slik at det var lett å selge det. Da fikk de andre verdier i bytte slik som korn. Alt dette til sammen gav en god og variert kost dersom vi tar med at de også nyttet ville planter og vekster som mat.