Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

 

Jernalderen deles i en eldre og en yngre del. Disse deles igjen inn i fem underperioder. Det er førromersk tid, romersk tid og folkevandringstid i den eldste delen. Så er det merovingertid og vikingtid i den yngre delen. Vikingtiden kan du lese mer om her.

Jernalderen var en tid da hendelser ute i verden ble viktige for dem som bodde her oppe hos oss.