Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Keltere

Keltere er navnet på en samling stammer eller folk som holdt til nede i Europa i hundreårene før Kristi fødsel. De var ofte i krig, og ofte med hverandre også. Kelterene kjente kunsten å lage jern. Det var av dem folkene som bodde her i Norden lærte seg å lage jern.

Den første delen av eldre jernalderen kalles keltertid eller førromersk tid og strekker seg fra år 500 før Kristus til år 0.