Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Romere og germanere

Romerne holdt til i Italia omkring år 0 til år 400 etter Kristus. De la under seg mer og mer land i tiden omkring Kristi fødsel. Mange folkegrupper ble del av det romerske riket. Romerne bygde opp egne landsbyer med militærleire, sykehus, vakre villaer, veier og så videre i de landene de erobret.

Folkene som bodde i Norge ble kalt germanere av romarne. De ble aldri en del av det romerske riket. Grensen mellom romere og germanere gikk i Danmark og i Nord-England.

I Norge finner arkeologene en del flotte gjenstander som er romerske, men ikke hel landsbyer. Disse gjenstandene fikk germanerne tak i gjennom handel og bytting

.