Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Folkevandringer

Fra år 400 til år 550 etter Kristus ble Romerriket svakere og svakere. Da benyttet germanske stammer seg av anledningen til å vandre inn over den romerske grensen, og etterhvert gikk Romerriket i oppløsing.

Nye riker ble skapt og nye kontakter ble knyttet. Nå ble for eksempel England dannet av anglerne og frankerne dannet Frankerriket.

Arkeologene kan se at folkene i vårt land hadde kontakt med disse rikene fordi de finner flotte gjenstander i gravene fra den tiden.