Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Stedsnavn

Navnet på gårder og steder kan si oss noe om når folk begynte å bosette seg der.

De eldste stedsnavnene er hentet fra naturen. Det er slike som Berg, Vik og Haug. Noen av disse kan være fra bronsealderen. Kanskje er navnene som er sett sammen av flere stavelser like gamle. Det er slike som Leirvik og Sandeid.

Navn som slutter på -vin og -heim er trolig fra eldre jernalder, mens de som sluttr på -land, -set, -stad og -tveit hører til i yngre jernalder.