Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Runeskrift

Fra omkring år 200 etter Kristus finner arkeologene runeskrift på gjenstander. I dag bruker vi tegn fra det gamle Hellas som vi kallar Alfabetet etter de to første bokstavene, alfa og beta. I jernalderen hadde de egne tegn som vi i dag kallar Futhark etter de seks første bokstavane.

Siden 200-tallet har denne runeskriften endret seg mange ganger. Nye bokstaver ble lagde til og andre tatt vekk.

Selv langt inn på 1800-tallet etter at vårt alfabete ble tatt i bruk, finner vi eksempler på at folk har brukt runetegn. Kan du skrive navnet ditt med runetegn?