Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Å utvinne jern av myrmalm

I jernalderen begynner de å bruke jern til våpen og redskaper. Jernet fant de i naturen, men det var ikke ferdig til bruk. For at jernalderfolket skulle kunne bruke det måtte de rense jernet først. Det gjorde de ved å varme det opp.

Da smeltet alt jernet sammen i en klump mens de andre stoffene som de ikke hadde bruk for, rant ut i bunnen av ovnen.