Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Hvor fant de jernmalm?

Jernmalm finnes i myrer. Fremdeles kan du finne det. I dag er det ingen som skaffer seg jern på denne måten hos oss. Andre plasser i verden er slik jernframstilling fremdeles brukt, men kunnskapen er gammeldags og holder på å gå tapt.