Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Jordbruksredskaper av jern

Redskapene vi finner i graver eller i hus fra jernalderen, er ofte ting som de hadde bruk for på gården og i jordbruket. Vi finner økser, kniver, spade, sigd, ljå, og liknende. Disse tingene likner svært på de tingene vi har i dag.