Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Veving

Arkeologene finner ofte utstyr av jern som ble brukt i veving av tøy.

Vevsverd, vevtyngder, sakser og knivar var viktige reiskapar. Ellers finner de spinnehjul av stein og linhekle av jern som viser at de har laget tråd og garn.