Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Oppstadvev

Av og til finner arkeologene rekker med store vevtyngder av stein langs veggen inne i restene etter et hus. Da er de nesten sikre på at her har stått en Oppstadvev. Arkeologene tror at huset har brent opp og veven med det. Men vevtyngdene brant ikke fordi de var av stein. På Oppstadveven vevde de tepper, åkle og stoff til klær.