Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Ildstål og ildstein

Når de skulle gjøre opp ild i siste del av jernalderen, brukte de noe som kalles ildslagningsstein og ildstål. Dette var utstyr som de bar i beltet. Ildstålet var av jern mens ildslagingssteinen var en glatt, avlang stein som gjerne var sett fast i beltet. De slo ildstålet over steinen slik at det slo gnister. Knusk som de hadde lagt inntil tok fyr, og slik fikk de ild.

Kjuke er en utvekst som du finner på bjørketrær. Det er egentlig en sopp som angriper treet og etterhvert dreper den treet. Knusk er det myke stoffet inne i kjuken.