Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Våpen.

De hadde flotte våpensett i jernalderen. Et sett var sammensatt av ulike ting til ulike tider i jernalderen.

Av skjoldet er det nå bare igjen bulen som beskytter hånden.

eldre jernalder yngre jernalder