Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhauger.
Hvordan lå den døde i røysen eller haugen?
Gravgaver.
Oppgaver

Gravskikk.

Gravskikk i jernalder.

Gamle graver forteller mye om fortiden! I jernalder ble de døde gravlagt i gravrøyser, gravhauger eller undre flat mark utan markering.

Arkeologene finner ofte gravgaver i disse gamle gravene. De vet ikke hvorfor den døde fikk med seg slik gaver, men kanskje folkene på den tiden trodde at dette var ting den døde kunne ha nytte av i det neste livet.