Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhauger.
Hvordan lå den døde i røysen eller haugen?
Gravgaver.
Oppgaver

Gravskikk.

Hvordan lå den døde i røysen eller haugen?

Inne i haugen eller i røysa finnes restene etter den døde. Noen ganger er liket brend, mens andre ganger er det det ikke. I jernalderen var det like vanlig å brenne liket som å ikke brenne det. Slik er det i dag også.

Dersom liket ikke var brend, ble det ofte lagt i en kiste av stein eller tre inne i haugen. Ofte ligg det fleire lik i samme haugen. Noen ligger midt i haugen, mens andre ligg i utkanten.

Dersom den døde ble brent, ble restene kanskje lagt i en kjele eller en urne. Denne ble så lagt ned i et lite firkantet kammer av stein. Det finnes også mange eksempler på at en liten grop i bakken under gravrøysa ble det siste hvilested for folk.