Eldre steinalder kaller vi tiden fra 9 000 år før Kristus og fram til 4000 år før Kristus. De aller eldste boplassene fra den tiden er funnet i Finnmark, i Rogaland og i Østfold. Hit til Vestlandet kom de litt seinere, kanskje mellom 7000 og 7500 år før Kristus. Disse folkene levde av jakt, fangst, fiske og sanking. De hadde gode klær av skinn og de hadde rikelig med mat. De kom seg raskt og lett omkring med båt eller kano eller ved å gå. Bostedet deres var telt eller lette hytter. De bodde i familiegrupper som lett kunne flytte fra sted til sted etter viltet.

 

BosetningHva levde de av?Menneske og samfunnRåstoff, redskap, våpen og smykkerGravskikkTro