Jernalderen blir delt i en eldre og en yngre del. Eldre jernalder blir så delt inn i førromersk tid, romertid og folkevandringstid.

Eldre jernalder starter 500 før Kristus og går fram til 500 etter Kristus. I jernalder lærte de seg teknikken med å smi jern. Det ble en stor og viktig hendelse. I denne perioden blir folkene i landet vår mer og mer knyttet til hendelser lenger sør i Europa. Romerske klær og skikker, utstyr, våpen og smykker kom til å få stor innvirkning på folkene her nord.

Yngre jernalder deles inn i merovingertid og vikingtid. Yngre jernalder starter omkring 500 etter Kristus og går fram til omkring 1030. Merovingertiden er perioden mellom 550 og 800 etter Kristus. Nye typer gjenstander og nye mønstre på gjenstandene dukker opp i Norge på den tiden.

 

Bosetning Hva levde de av? Menneske og samfunn Råstoff, redskap, våpen og smykker Gravskikk Tro

 

 

Til læraren
Det er utarbeidet digitale materialkurs for noen av periodene i jernalder. Disse er spesielt beregnet på voksne.

Førromersk jernalder
Romertid
Folkevandringstid

Kursene er laget ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.