Middelalder starter i år 1030 og går fram til 1536. Dette året ble det bestemt en kirkelig nyordning som er kalt Reformasjonen. Det var da den katolske og den protestantiske kirken skilte lag. Det ble også opprettet mange kloster. I løpet av middelalderen fikk vi enekonge i landet vårt. Lover ble laget som gjaldt for hele landet. Handel med fremmede land ble vanlig. Men det kom også store pester som tok livet av mange mennesker. En av dem var Svartedauden som tok livet av halve befolkningen.

 

Bosetning Hva levde de av? Menneske og samfunn Råstoff, redskap, våpen og smykker Gravskikk Tro

 

 

Først en liten musikalsk stemningsskaper...
Vi har bevart mye av den sangen som i middelalderen ble sunget på den store festen for Olav den Hellige 29. juli, Olsokaften. Les mer...

Hør St.Sunnivahymnen her!

Her finner du noter til sangen!