Vikingtiden er den mest kjente av periodene i yngre jernalder. Den starter med det store røveriet av Lindisfarne kloster i England i året 793 etter Kristus. Det var trolig norske vikinger som gikk til angrep på klosteret. Perioden slutter med slaget på Stiklestad i år 1030. Vikingene la ut på ferder omkring i verden. Der røvet de til seg mye rikdom som de tok med hjem. Noen ble værende i utlandet. Der grunnla de nye byer og kongedømmer. Men som rimelig er, var det ikke alle folkene i landet vårt eller i nabolandene våre Sveige og Danmark som drog i viking. De aller fleste ble igjen hjemme. De dyrket jorda, fisket i havet, jaktet i fjellet. Noen ble også soldater i kongens hær.

 

BosetningHva levde de av?Mennekse og samfunnRåstoff, redskap, våpen og smykkerGravskikkTro