Yngre steinalder startet omlag 4000 år før Kristus og varte fram til omlag 1800 før Kristus. I denne perioden startet de med husdyrhold og med å dyrka jorda. De lærte seg å lage keramikk. De måtte passe på dyra og åkeren sin, og derfor begynte de å bli mer bofaste på et sted. Men det var ikke noe brå overgang fra eldre til yngre steinalder. Folk bodde på de samme stedene som før, det vil si ved kysten på steder hvor det var godt med fisk. På fjellet kunne de fremdeles jakte på reinsdyr.

 

BosetningHva levde de av?Menneske og samfunnRåstoff, redskap, våpen og smykkerGravskikkTro