Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgaver

Bosetning.

Byer

I byene handlet de med varer som kom fra landsbygda eller fra andre land. Bønder, fiskere og jegere kom inn til byene med varene sine. Her solgte de det de hadde med seg, og kjøpte det de hadde bruk for. Det kunne være såkorn, tøy og tråd, salt eller finere saker som sølv. Her fikk de tak i fine varer fra fremmede land.