Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgaver

Bosetning.

Varer fra andre land

På den tiden gikk all transport av varer med båt. Derfor var det viktig med gode havner i byene i middelalderen. De måtte være dype nok til å ta imot store båter. Slik kunne de sikre at det ble handel!