Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgaver

Bosetning.

Gårder på landsbygda

Det er ikke undersøkt så mange gårder fra middelalderen på Vestlandet, men en som er godt undersøkt ligger like ved øya Lygra i Nordhordland. Her ligger i dag Lyngheisenteret. Hit kan du ta en tur og se på landskap og miljø fra denne tiden.

Lurekalven