Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
Oppgaver

Hva levde de av?

Skipene

Skipene som seglet med varer i middelalderen var bygget spesielt for å frakte varer. I Bergen ble det grave ut et skip som kunne frakte 120 tonn varer. Skipet ble bygget på Vestlandet på slutten av 1100-talet. Dette skipet liknet mye på vikingskipene.

Senere i middelalderen blir de tyske skipene vanlige. Et slikt skip blir kalt en kogg. Det er også bygget spesielt for å frakte varer. Et slikt skip trengte et mannskap på 15-20 mann.